วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ชื่อ นางสาวชิสา แสนมหาเกษม

เกิดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2593

บ้านเลขที่ 38 หมู่ 1 ต.หินกลอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร 032 373212 081 8585778

อาชีพ รับราชการ (ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมือง)

จบการศึกษา ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ปัจจุบัน กำลังศึกษา ป.บัณฑิต วิชาชีพครู รุ่นที่ 10

คติ ถ้าเราไม่รักเขา จะรู้ได้อย่างไรว่าเขารักเรา


ไม่มีความคิดเห็น: